Mikä Vihreä lippu on?

Vihreä lippu on kansainvälinen ympäristöohjelma, jota koordinoi maassamme FEE Suomi. Ohjelma on jatkuvan kehittämisen toimintamalli, jonka avulla päiväkoti, koulu tai oppilaitos tekee tavoitteellista työtä kestävän kehityksen edistämiseksi arkisessa toiminnassaan.

Ohjelman osallistujat vähentävät ympäristökuormitustaan ja toteuttavat ympäristökasvatusta osana päivittäistä toimintaansa. Lapset ja nuoret ovat aktiivisessa roolissa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa.

IMG_8187

Suomessa ohjelmassa toimii yli 260 osallistujaa: päiväkoteja, kouluja, lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia. Se tavoittaa yli 75 000 lasta, nuorta ja aikuista. Vihreä lippu -ohjelma on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa, joka on saanut alkunsa Tanskassa vuonna 1994. Ohjelma on käytössä yli 32 000 koulussa 40 maassa, mm. lähes kaikissa EU-maissa.

Vihreä lippu toiminnan voi aloittaa jostain kolmesta perusteemasta; vesi, jätteen vähentäminen tai energia. Kun vähintään kahta näistä on käsitelty, ja lippu myönnetty, voidaan siirtyä seuraaviin aiheisiin; lähiympäristö, kestävä kulutus ja yhteinen maapallo.

Kun on suorittanut vähintään kolme teemaa voi anoa Kestävälle tasolle. Kestävän lipun teeman voi myös itse määritellä, muuten on hyvä noudattaa Vihreä lippu-ohjelman kuutta teemaa. Teemoihin keskitytään yksi kerrallaan. Yhden teeman, aiheen, projekti kestää pääsääntöisesti yhden lukuvuoden. Teemasta ja sen käsittelytavoista laaditaan loppuraportti.

Alku- ja loppukartoitukset kuuluvat myös oleellisena osana projektiin. Niissä otetaan selvää millaisia käytäntöjä ja asenteita kyseiseen aiheeseen on juuri tällä hetkellä (alkukartoitus) ja miten ne muuttuvat projektin loppua kohti tultaessa (loppukartoitus). Loppuraportti muodostuu alku- ja loppukartoituksien tuloksista sekä muun toiminnan kirjaamisesta. Jo käsiteltyjen teemojen toimintatapoja ei suinkaan unohdeta vaan ne tarttuvat mukaan seuraavaan aiheeseen siirryttäessä, näin ympäristösuojelullisen toiminnan parantaminen jatkuu toimintayksiköissä.

Lisää tietoa ohjelmasta löytyy myös Vihreän lipun omilta nettisivuilta
www.vihrealippu.fi tai Vihreän lipun kansainvälisiltä sivuilta http://www.eco-schools.org/

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat

  • Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa
  • Ympäristökuormituksen vähentäminen
  • Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
  • Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys
  • Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Terälahti

Koko (Kämmenniemen /) Terälahden koulukiinteistö, mukaan lukien luontokoulu, on mukana Vihreä lippu-ohjelmassa. Terälahti on ollut mukana ohjelmassa vuodesta 2004.  Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma kouluille, päiväkodeille ja oppilaitoksille. Ohjelmaan sitoutuminen edistää ympäristösuojelullisia käytäntöjä koko kiinteistön arjessa.