Alakoulun ohjelmapaketit

 1. Metsän aarteita
 2. Matikkaa ja äidinkieltä metsässä
 3. Valoa ja pimeää
 4. Talven taikaa
 5. Kevättä ilmassa
 6. Ötökkäpäivä
 7. Lintujen siivillä
 8. Puut metsässä
 9. Erilaisia elinympäristöjä
 10. Eräretki
 11. Suomaasta Suomeen
 12. Räätälöity ohjelma omasta aiheesta

Luontokoulupäivän aikataulu:

11.07 Bussi saapuu.
11.30 Ruokailu.
11.50 -15:35 Ohjelma (Nuotio noin klo 14.00)
15.35 Lähtö bussipysäkille
15:47 Bussi lähtee

IMG_8014

1. Metsän aarteita

Paras  ajankohta:
Kaikki
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Luonnon monimuotoisuus. Erilaiset aistit ja ilmiöt. Luontosuhteen vahvistaminen.
Ohjelma:
Metsä on täynnä luonnon aarteita. Talvellakin lumen päältä ja alta löytyy monenmoista! Lähestymme luonnon monimuotoisuutta muotojen, värien ja lajien kautta. Matkalla käytetään eri aisteja ja tutkitaan eläinten luontoon jättämiä jälkiä. Eväät nuotiolla.

2. Matikkaa ja äidinkieltä metsässä

Paras  ajankohta:
Kaikki
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Eri oppiaineiden yhdistäminen. Toiminnallista matematiikkaa, ympäristö- ja luonnontietoja ja äidinkieltä.
Ohjelma:
Matikka ja äikkä metsässä on hauskaa! Pohjatarinana on Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Leikitään erilaisia matikkaan ja äidinkieleen liittyviä leikkejä. Ympäristöoppi integroituu eri oppiaineisiin kuin itsestään metsäisessä ympäristössä. Eväät nuotiolla.

3. Valoa ja pimeää

Paras  ajankohta:
Loka-joulukuu, myös muina aikoina mahdollinen.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Talveen valmistautuminen valon vähetessä. Kyseessä olevan vuodenajan elämää ja tunnelmia luonnossa. Yhteyttäminen.
Ohjelma:
Mietitään valon vaikutusta kasvien ja eläinten elämään. Pohdimme metsän ja jokiluonnon elämää eri vuodenaikoina. Eväät nuotiolla.

4. Talven taikaa

Paras  ajankohta:
Lumen aika.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Suomen luonnon selviytyminen talvesta, lumi-jää-vesi
Ohjelma:
Kuinka kasvit ja eläimet selviävät talvesta?  Etsimme lumijälkiä ja leikimme lumeen liittyviä leikkejä.   Tutkimme talventörröttäjiä sekä lunta tai jäätä. Eväät nuotiolla.

5. Kevättä ilmassa

Paras  ajankohta:
Maaliskuulta toukokuuhun.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Kevään merkkejä luonnossa.
Ohjelma:
Tutkitaan kevään merkkejä ja tehdään kevätbongausta käyttäen hyväksi kaikkia aisteja. Muuttolintuja katsellaan kiikareilla.

6. Ötökkäpäivä

Paras  ajankohta:
Syksy ennen pakkasia ja huhti-toukokuu.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Selkärangattomien monimuotoisuus, selkärangattomien merkitys ekosysteemissä
Ohjelma:
Keräämme selkärangattomia luontokoulun lähimaastosta ja tutkimme  sekä luokittelemme niitä. Eväät nuotiolla.

7. Lintujen siivillä

Paras  ajankohta:
Kevät maaliskuun puolivälistä eteenpäin, paikkalintuja myös muuhun vuodenaikaan, talvella lintulaudan lintuja.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Lähiympäristömme lintuja, lintujen elämää ja ominaisuuksia
Ohjelma:
Tutustutaan lintulajeihin ja kiikareiden käyttöön. Leikitään lintuleikkejä ja kuunnellaan lintujen ääniä. Tutkitaan mikroskoopeilla.

8. Puut metsässä

Paras  ajankohta:
Kaikki
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Puiden tunnistaminen ja ominaisuuksia, metsien hyötykäyttö.
Ohjelma:
Tunnistamme puita ja tutkimme puiden lehtiä ja oksia mikroskoopeilla. Mittaamme puiden pituutta ja käytämme eri aisteja metsän tutkimiseen. Mitä puita meidän metsistämme löytyy? Miten metsää voi hyödyntää?

9. Erilaisia elinympäristöjä

Paras  ajankohta:
Mahdollinen kaikkina ajankohtina, parhaiten sulan maan aikaan.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Erilaisia elinympäristöjä, kuten joki, pelto, metsä, pihaniitty.
Ohjelma:
Tutkitaan eläimille sopivia elinympäristöjä, jossa laji voi elää, löytää ravintoa ja kasvattaa poikasia. Pohdimme kysymyksiä: Mikä on elinympäristö? Mitä ilman ei voi elää? Mitä eroa on eri elinympäristöissä? Mikä voi muuttaa elinympäristöä? Katselemme mikroskoopilla erilaisia eliöitä.

10. Eräretki

Paras ajankohta:
kaikki
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Metsässä oleminen, maastossa liikkuminen, luonnon havainnointi.

Ohjelma:
Kävellään jalan tai lumen aikaan lumikengillä umpimetsässä. (Opetellaan kartan lukua ja kompassin käyttöä) ja pysähdytään ihmettelemään vastaan tulevia luonnonilmiöitä. Käydään läpi jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet.  Eväät nuotiolla.

11. Suomaasta Suomeen

Paras  ajankohta:
Koska vain
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Kulttuurihistoria ja kansanperinne. Ilmaisutaito ja luovuus. Luonnon havainnoiminen ja kunnioittaminen.
Ohjelma:
Suomea pidettiin monta sataa vuotta vain soisena ja takapajuisena osana Ruotsin kuningaskunnasta, kaukana Euroopan laidalla.

Suomen taiteen kulta-aika (1880-1910) tuotti paljon upeita teoksia, joiden kautta Suomen kansakunta vahvistui ja oppi arvostamaan omaa kulttuuriaan ja luontoa. Tutustumme luontoon tunnettujen taiteilijoiden, mm. Sibelius, Gallen-Kallela, Schjerfbeck ja Kivi, kautta. Tarkastellaan miten heidän teoksensa kuvaavat Suomen luontoa. Oppilaat pääsevät itse luomaan taidetta, luonto inspiraationa. Pääsemme myös tutustumaan suomalaisiin sananlaskuihin.

12. Opettajan toivoma räätälöity ohjelma

Päivä suunnitellaan opettajan kanssa opettajan toiveiden mukaan.