Yläkoulun ohjelmapaketit

  1. Vesikasveja ja veden laadun tutkimuksia
  2. Elämää veden äärellä -selkärangattomat
  3. Elämää veden äärellä -selkärankaiset
  4. Elämää metsässä- kummat kasvit
  5. Elämää metsässä- selkärangattomat
  6. Hyötyä luonnosta
  7. Elämyksiä metsässä
  8. Survival -toimintaa yhdessä
  9. Öljyä laineilla, arvot puntarissa
  10. Räätälöity ohjelma omasta aiheesta

Ohjelmien sisältöjä voidaan muuttaa toiveiden mukaan sopiviksi.

Luontokouluohjelmien aikataulu:
11.05 Bussi saapuu
11.10 Ruokailu
11.30-15:35 Ohjelma
15.47 Bussi lähtee

1. Vesikasveja ja veden laadun tutkimuksia

Paras ajankohta:
Sulan veden aika, soveltaen myös muina vuodenaikoina.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö
 Veden laadun tutkimus. Vesikasvit vesistön kunnon indikaattoreina.
Ohjelma:
 Tutkitaan vesinäytteitä eri kohteista. Etsitään ja tunnistetaan vesi- ja rantakasveja veden laadun indikaattoreina.  Ohjelmassa on myös ryhmähenkeä kohottavia harjoitteita.   Omat eväät syödään nuotiolla.

 

2. Elämää veden äärellä -selkärangattomat

Paras ajankohta:
Sulan veden aika, soveltaen myös muina vuodenaikoina.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Monimuotoinen ranta: keskitymme kasveihin ja selkärangattomiin.
Ohjelma:
Haavitaan pohjaeläimiä  ja planktonia ja tutkitaan näytteitä .Ohjelmassa on myös ryhmähengen kohottamista, luovuutta ja tarinaa. Omat eväät syödään nuotiolla.

IMG_7372

3. Elämää veden äärellä -selkärankaiset

Paras ajankohta:
Kaikki
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Monimuotoinen ranta: nisäkkäitä, lintuja, kaloja.
 Ohjelma:
Vesilintujen kiikarointia ja rannalla elävien nisäkkäiden jälkien tutkimista. Ohjelmassa on myös ryhmähengen kohottamista. Omat eväät syödään nuotiolla.

 

4. Elämää metsässä -kummat kasvit

Paras ajankohta:
Syksy ja kevät
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Asennekasvatusta kasvien kiinnostavuutta kohtaan, , metsätyypit ja metsäkasvillisuuden kerrokset, kasvinäytteen keruu
Ohjelma:
Ohjelman tavoitteena on helpottaa oppilaiden kasvien keruu-urakkaa kesällä ja tarjota hyvän pohjan kasvien keräämiseen ja tunnistukseen itsenäisesti. Opetellaan yleisimpiä metsäkasveja, metsätyyppejä ja metsäkasvillisuuden kerroksia toiminnallisten tehtävien avulla. Harjoitellaan kasvien keruun perusteet ja kerrataan jokamiehenoikeudet.  Omat eväät syödään nuotiolla.

 5. Elämää metsässä- selkärangattomat

Paras ajankohta:
Sulan maan aika, soveltaen myös muina vuodenaikoina.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Selkärangattomat eläimet,tutkiminen.
Ohjelma:
Pyydystetään maaselkärangattomia ja tutkitaan näytteitä . Ohjelmassa on myös ryhmähengen kohottamista, luovuutta ja tarinaa. Omat eväät syödään nuotiolla.

6. Hyötyä luonnosta

Paras ajankohta:
Kaikki.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Talousmetsän ja luonnonmetsän vertailua, luonnon terveysvaikutukset, hyötykasvit ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.
Ohjelma:
Vuodenajasta riippuen kerätään luonnosta marjoja, sieniä tai yrttejä. Saaliista valmistetaan syötävää tai juotavaa nuotiolla. Mittailemme puita ja pohdimme metsän hintaa.  Ohjelmassa on myös ryhmähengen kohottamista, luovuutta ja tarinaa. Omat eväät syödään nuotiolla.

7. Elämyksiä metsässä

Paras ajankohta:
Kaikki.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Eri aistien käyttö. Luontosuhteen muodostaminen. Sosiaaliset taidot.
Ohjelma:
Katsellaan, kuunnellaan, haistellaan, maistellaan, tunnustellaan ihmeellistä luontoa erilaisten herkistävien harjoitusten avulla. Ohjelmassa on myös ryhmähengen kohottamista. Omat eväät syödään nuotiolla.

8. Survival -toimintaa yhdessä

Paras ajankohta:
Lumen aika.
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
metsäluonto, retkeily, jokamiehenoikeudet, yhteistoiminta, oppilaiden osallisuus,
Ohjelma:
Mitä ihminen tarvitsee luonnossa selviytyäkseen? Miten yhdessä tekeminen ja rauhoittuminen auttaa selviytymiseen tiukan paikan tullen? Ohjelmassa on myös ryhmähengen kohottamista, luovuutta ja tarinaa. Omat eväät syödään nuotiolla.

 

9.Öljyä laineilla – arvot puntarissa

Paras ajankohta:
Kaikki
Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Kestävä kehitys, vaikuttaminen, osallisuus.
Ohjelma
Ohjelmassa käsitellään ympäristöongelmia toiminnallisesti Öljyonnettomuus -simulaation pohjalta. Ohjelma sisältää paljon toiminallisuutta, yhdessä tekemistä ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelua. Yhdessä pohditaan yksilön mahdollisuutta vaikuttaa omien valintojensa kautta. Arvot ovat siis puntarissa.

10. Räätälöity ohjelma omasta aiheesta

Päivä suunnitellaan sopivasta teemasta opettajan toiveiden mukaan.