Yhteistyö

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Maassamme on yhteensä noin 30 luonto- ja ympäristökoulua. Useat näistä ovat kuntien ylläpitämiä.

Luonto- ja ympäristökoulujen liiton tarkoituksena on edistää luonto- ja ympäristökoulujen toimintaa ja toimintaedellytyksiä Suomessa. Liitto edistää kestävän kehityksen mukaisten elämäntapojen, ympäristövastuullisuuden ja luonnontuntemuksen lisääntymistä sekä luontokouluille tunnusomaista ulkona tapahtuvaa opetusta ja uusien oppimisympäristöjen kehittämistä.

Liitto toimii mös luontokoulujen kontaktina viranomaisiin ja päättäjiin luontokoulutoiminnan ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi, sekä tekee aloitteita ja esityksiä luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vakinaistamiseksi ja laajentamiseksi. Liiton toiminnanjohtajana toimii Niina Mykrä.

Myös monet Metsähallituksen luontokeskukset, leirikeskukset ja nuorisokeskukset ovat lähteneet mukaan kehittämään ympäristökasvatustoimintaansa. Yhdessä luonto- ja ympäristökoulujen kanssa on syntynyt LYKE-verkosto. Koordinaattorina toimii myös Niina Mykrä.

Liiton nettisivuilta www.luontokoulut.fi saat tietoa liitosta ja muista luontokouluista.

Muu yhteistyö ja toiminta:

Tampereen luontokauppa

Luontokaupan lahjoittamat "äänettömät" pehmolinnut tuottavat iloa luontokoulussa vieraileville.

Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYY

www.pirymparistokasvatus.fi