Luontokoulu Korennon kummikoulutoiminta

KUMMIKOULUTOIMINTA/KUMMILUOKKA

Kummikoulu/-luokkatoiminta hakee uutta muotoaan. Toivottavasti saamme pian kummitoiminnan taas käyntiin, sillä kaudella 2017-2018 ei varsinaisia kummiryhmiä ole nimetty.
Pyrimme vastaamaan  ympäristökasvattajina kysymyksiinne; mm. Vihreä Lippu-toimintaa aloittelevat yksiköt ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Kummikoulutoiminnasta:

Luontokoulu Korento on mukana auttamassa kummikoulua toiminnallisen opetuksen toteuttamisessa koulun haluamalla tavalla.

Luontokoulu on edistämässä Vihreä lippu-ohjelmaa edelleen. Kummikouluvuonna tarjoamme erityisesti tietoa Vihreä lippu-ympäristökasvatusohjelmasta, ja siitä mitä sertifikaatti antaa koululle.

Kun haluatte saavuttaa koulullenne tai päiväkodillenne ulkoisen tunnuksen laadukkaasta kestävän kehityksen työstä, saatte mm. siihen tukea luontokoululta miten ohjelma voidaan parhaiten toteuttaa teidän yksikössänne.

Yleistä kummivuodesta

Kummivuoden ohjelmaa suunnitellaan yhdessä koulujen kanssa. Mahdollisia ovat esimerkiksi:

 • Apua Vihreä lippu-ohjelman toteuttamiseen yksikössä.
 • Koulun lähiluonnon käyttömahdollisuuksien kartoittaminen. Asiaa voisi katsoa sekä ympäristö- ja luonnontiedon/ biologian opetuksen että myös muiden oppiaineiden näkökulmasta. Lähtökohtana voisi olla ympäristön nykyinen käyttö, opettajien kokemukset ja sitten uusien tai muuten käyttämättömien mahdollisuuksien esilletuonti tai käytön helpottaminen. Oppilaat voisivat olla mukana esimerkiksi kertomassa heidän mielestään mukavista tai kurjista paikoista, ympäristöstä voisi tehdä vaikka karttaa, jonka avulla sitten opettajien olisi jatkossa helpompi käyttää ympäristöä – ettei jokaisen opettajan yksin ja erikseen tarvitse lähteä etsiskelemään sopivia paikkoja. Karttaan voisi laittaa mm. mitä kasveja on missäkin, missä voisi esim. olla hyvä lintujenkuuntelupaikka, tai missä on maassa / metsässä paljon roskia, joita voi harjoitella lajittelemaan ja samalla käydä säännöllisesti siivoamassa. Paljon varmasti koulut ympäristössään tekevätkin, mutta aina helpottaa, jos kaikkien hyvät ideat on koottu yhteen ja samaan paikkaan.
 • Koulun luonnontutkimusvälineistön luettelointi ja käyttöopastus opettajille. Olen huomannut, että monet opettajat sanovat, että ei meidän koulussa ole mitään välineitä… ja sitten tuleekin rinnakkaisluokan ope, joka on enemmän perehtynyt asiaan, ja tietääkin mikroskoopit sun muut. Olisi varmaan ihan hyvä pitää jonkinlaista esittelyä välineistöstä, ja tehdä niille vaikka selkeät käyttöohjeet tulevaisuutta silmällä pitäen. Myös kaikkien saatavilla jossain seinällä näkyvillä oleva lista luonnontutkimusvälineistä voisi olla hyvä, helpottaisi opettajien työtä.
 • Ohjelmien suunnitteleminen oman koulun ympäristöön. Tarkoitus on, että ope voisi vetää jatkossa itse vastaavat luontopäivät.
 • Ympäristöpäivät tai -viikko: Voimme olla ideoimassa ympäristöpäivien ohjelmaa. Meillä on useita ”tehtäviä”, jotka on helposti siirrettävissä mihin tahansa. Parasta olisi, jos saataisiin luotua joku systeemi koululle – esim. että kutoset aina ympäristöpäivänä puhuvat energiasta, vitoset veden kulutuksesta jne., jolloin samoja materiaaleja voisi käyttää aina uudestaan.
 • Kestävän kehityksen suunnitelma: Jos koulunne kestävän kehityksen suunnitelma kaipaa päivitystä, voimme olla apuna tässä työssä. Voimme katsoa vanhan suunnitelman puutteita, ja arvioida sen toteutumista. voimme myös suunnitella systeemiä, jolla suunnitelman asiat tulisivat osaksi helppoa arkipäivää.
 • Veso-päivät ja opettajainkokoukset: Voimme tulla kouluttamaan opettajia esim. koulukohtaisessa VESOssa koulun ympäristöasioihi liittyen. Näkökulmia voisivat olla arkipäiväisesti koulun arkikäytännöt tai laajemmalla perspektiivillä maailman ympäristön nykytila ja meidän kaikkien mahdollisuudet vaikuttaa siihen – tai kaikkea tältä väliltä lokaalista globaaliin. Voisimme tulla myös opettajien kokoukseen pitämään pienempää tietoiskua tai koko kummivuoden esittelyä.

Lähtökohtana toiminnassa on, että luontokoulu on apuna, mutta emme tee itse kaikkea. Esim. ympäristöpäivänä emme halua olla vierailevana tähtenä, joka käy koululla ja lähtee pois. Ennemminkin ajattelemme, että luontokoulu on osa kummikoulun toimintaa kummivuonna.

Kummikoulun ei tarvitse kuitenkaan pelätä, että luontokoulu esittää vaatimuksia, mitä koulussa pitää kummivuonna ehtiä ja jaksaa. Mieluummin niin, että luontokoulu helpottaa sellaisissa ympäristökasvatukseen liittyvissä asioissa, joihin koulussa ei muuten ole tarpeeksi aikaa. Toivomme, että kummivuodella olisi pidempiaikaista vaikutusta, ja luontokoulun vuoden aikana tekemästä työstä olisi hyötyä pitkäksi ajaksi eteenpäin.

Kaikkea ei varmasti yhden vuoden aikana ehdi, mutta voidaan keskittyä siihen, mille koulussa on suurin tarve.

IMG_7323

Luontokoulun kummikoulut viime vuosina:

 • Lukuvuonna 2016-2017 teimme tiivistä yhteystyötä lähikoulujen Terälahden ja Kämmenniemen kanssa mm. Vihreä lippu-toimintaan liittyen.
 • Lukuvuonna 2013-2014 teimme yhteistyötä Aleksanterin koulun kanssa. Kummikoulutoimintaa edistettiin kestävä kehitys koulussa-oppaan http://www.4v.fi/kekekoulussa kautta. Toteutimme myös kolmosluokan kanssa toiminnallista oppimista ulkona koulun lähimaastossa.
 • Terälahden koulukiinteistön yhteistyötä kehitetään mm.ympäristöpainotuksen lisäämisellä. Lukuvuonna 2012-2013 luontokoulun kummikouluna oli oma lähikoulu Terälahti.
 • Luontokoulun lukuvuoden 2011-2012 kummikoulu oli Liisanpuiston koulu. Liisanpuistolaisten kanssa teimme mm. yhteisiä, koko koulun teemapäiviä sekä syvensimme Vihreä lippu-toimintaa.
 • Messukylän koulu lv 2010-2011

Kummikoulupäiviä pidettiin syksyllä seuraavasti:
Torstai 16.9. 1-2 lk:t
Keskiviikko 22.9. 3-4.lk:t
Torstai 23.9. 5-6.lk:t
Kummikoulupäivien aiheina olivat muun muassa ötökät, kasvit, mikroskopointi ja korujen tekeminen. Lisätietoa löydät täältä.
Rasteihin oli myös tarkemmat ohjeet.
Käytössä oli myös lomake, johon voitiin merkitä läpikäydyt tehtävät.

Messukylän tutkimusvälinevalikoimaa kartoitettiin myös. Monenlaista tärkeää tutkimusvälinettä löytyikin. Niihin laadittiin ohjeet, jotka löytyvät tiedostoista: mikroskooppiohje, skanneriohje, tietokoneluuppiohje ja kaukoputkiohje.

Kevätpuolella kummikoulupäivä oli yhdessä Messukylän koulun luontoliikuntapäivän kanssa 8.maaliskuuta.

 • Kummikoulut 2009-2010

Kissanmaan, Järvensivun ja Lentävänniemen koulut

Vuoden aikana syntynyttä:

Kissanmaa
Kissanmaan VESO 2.9.2009
1.-2. luokkalaisten marraskuisen puistoretken ohjelma

Kissanmaan Kauppipäivät 19. ja 20.5. 2010

Järvensivu
Nettikasvisto Järvensivun koulun pihalta (http://koulut.tampere.fi/jarvensivu/kasvisto.html)
Lintupäivä Iidesjärvellä (iidesjarvi_kevat.pdf 77 kt)

Lentävänniemi
Elollinen – eloton -eloperäinen Suomensaaressa, 1.-2. lk (elollinen-eloton-eloperainen.pdf 1 Mt)
Talvinen luonto Suomensaaressa, 3.lk (talvinen_luonto.pdf 44 kt)
Talven olomuodot Suomensaaressa, 4.lk (olomuodot.pdf 45 kt)

Talvesta selviytymispeli, (Selviytyjät_uusi 2,1 Mt)
Ohjeet

Kevät ja hiilen kierto Suomensaaressa 6. lk -materiaalit

Eliöiden luokittelua Suomensaaressa 5.lk -materiaalit

Älä osta mitään- päivään liittyvä ohjelma (alaostamitaanohjelma.pdf)

 

 • Kummiluokat 2008-2009

Luontokoulun ensimmäisiksi kummiluokiksi valittiin lukuvuodelle 08-09 suuren hakijamäärän joukosta keskustan koulut: Johanneksen koulun 4A+m, sekä Tammelan koulun 4E, 4K1 ja 4K2.

Kummiluokilla oli neljä luontokoulupäivää eri vuodenaikoina eri paikoissa (Oman koulun lähiympäristö ja piha, Halimasjärvi, Iidesjärvi, luontokoulu Terälahdessa). Kummiluokkatoiminnan lähtökohtana oli ajatus, että neljän luontokoulupäivän aikana voidaan päästä pidemmälle luonnon prosessien ymmärtämisessä, kuin vain yksittäisen luontokoulupäivän aikana. Kummiluokkatoiminnan tarkoituksena oli myös antaa opettajalle malleja luontopäivän järjestämiseen omalle luokalle.

Ötökkäpäivän ohjelma
Välitehtävät ötökkäpäivään

IMG_7432