Aihearkisto: Yleinen

Pieni vesikirppu-koulutus luontokoululla 17.8.2018

17.8.2018 klo 9-16 järjestetään SYKLI:n  Pieni Vesikirppu vain- koulutus Tampereen luontokoululla. Ilmoittautuminen lomakkeella viimeistään viikkoa ennen (ruokailuun osallistuminen luontokoululle)!

Voiko ulkona oppia? Miten hyödyntää rantaa ja vettä oppimisympäristönä?

Ulos oppimaan  -koulutuksissa tutustutaan käytännössä monipuolisiin opetusmenetelmiin, joita voi käyttää lähiympäristössä ja –luonnossa. Koulutuksia on tarjolla varhaiskasvatuksen henkilöstölle elokuussa 2018 teemalla Pieni vesikirppu vain. Koulutukset ovat 2 opintopisteen laajuisia ja niihin sisältyy varsinaisen koulutuspäivän lisäksi ennakko- ja jälkitehtävä.

Koulutus on suunnattu kaikille esiopetuksen tai varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville. Osallistujat voivat koulutuksissa syventää luonto- ja ympäristökasvatuksen osaamistaan. Vertaisoppimista hyödynnetään jakamalla kokemuksia ja teemaan liittyviä toimintaideoita sekä menetelmäosaamista.

Koulutuksen järjestää Suomen ympäristöopisto SYKLI yhdessä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton ja LYKE -verkoston kanssa. Koulutus on osa kansallista ULOS OPPIMAAN varhaiskasvattajille -hanketta.

Kouluttajat:     Anna Kettunen ja Aulikki Laine, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Ilmoittautuminen:          1 vko ennen koulutusta sähköisellä lomakkeella:
https://sykli.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton. 

Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.

TERVETULOA KOULUTUKSEEN!